Studia dwutorowe w firmie Kramer

Studia dwutorowe w firmie Kramer – studia połączone z kształceniem praktycznym. Rozpocznij swoją karierę zawodową z powodzeniem od studiów dwutorowych w Kramer-Werke GmbH. To oznacza, że teoretyczny program studiów jest realizowany na uczelni wyższej na zmianę z okresami praktycznymi w przedsiębiorstwie w cyklu trzymiesięcznym. Program teoretyczny i praktyczny są do siebie dostosowane. 

Dwutorowe kierunki studiów

Zadania:
studia dwutorowe odbywają się na zmianę w okresach teorii i praktyki. W fazach teorii na dwutorowej uczelni wyższej Badenii-Wirtembergii we Friedrichshafen przekazywane są przede wszystkim podstawy z zakresu nauk inżynieryjnych oraz specjalistyczna wiedza z dziedziny elektrotechniki ze specjalizacją elektronika pojazdów. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach firmy Kramer GmbH. Tutaj osoba studiująca jest przydzielana do różnych działów, które umożliwiają stosowanie w praktyce wiedzy nabytej w trakcie studiów, a ponadto samodzielną pracę przy niektórych projektach.

Profil:

Zadania:

W programie teoretycznym

 • studiujesz podstawowe zależności w ekonomice przedsiębiorstw
 • zajmujesz się sieciami logistycznymi i strategiami zakupów
 • poznajesz strategie zarządzania procesami i projektami
 • uczysz się, jakie techniczne środki robocze poprawiają logistykę

W programie praktycznym

 • w planowaniu logistycznym zapoznajesz się z procesami zakładowymi i przychodzącymi
 • pokazujemy, w jaki sposób kierować strategiami materiałów i zasobów w łańcuchach dostaw
 • poznajesz operacyjne i strategiczne procesy zakupowe
 • piszesz pracę licencjacką na temat, który pomoże nam trwale się rozwijać
 • możesz zbierać doświadczenia w jednym z naszym niemieckich lub zagranicznych zakładów

Profil

 • Zdana (wkrótce) matura lub odpowiednie kwalifikacje zawodowe (osoby z kwalifikacjami zawodowymi muszą spełniać odpowiednie wymagania do przyjęcia na DHBW w Stuttgarcie)
 • Matematyka, geografia i język angielski zaliczają się do Twoich ulubionych przedmiotów
 • Interesujesz się tematami i zależnościami gospodarczymi
 • Pracujesz z dążeniem do celu i samodzielnie
 • Jesteś osobą komunikatywną i cenisz pracę w zespole

Zadania i możliwości pracy na kierunku studiów inżynierii ekonomicznej są bardzo różnorodne. Jako specjaliści z wykształceniem interdyscyplinarnym łączącym technikę i ekonomię inżynierowie ekonomiczni pracują prawie we wszystkich dziedzinach techniczno-ekonomicznych. W zależności od specjalizacji podczas studiów podstawowych najważniejsze jest przekazanie wiedzy technicznej i handlowej oraz metodycznej, językowej, socjalnej i międzykulturowej. Podczas studiów głównych nauczane są praktyczne zastosowania tych podstaw.  

W zakładzie w Pfullendorf współpracujemy z dwutorową uczelnią wyższą Badenii-Wirtembergii w Ravensburg www.dhbw-ravensburg.de

Teoria
W teoretycznych częściach studiów oprócz podstaw z zakresu nauk inżynieryjnych i ekonomiki przedsiębiorstw specjalistyczne zajęcia prowadzone są z konstrukcji, mechaniki i produkcji. Ponadto nauczane są metody zarządzania, umiejętności osobiste oraz przekazywana jest wiedza z zakresu marketingu i dystrybucji. Studia uzupełniają wykłady z zarządzania produktem i projektem. 

Praktyka
Osoba studiująca jest przydzielana do wszystkich działów właściwych dla tego kierunku studiów, przechodzi odpowiednie szkolenia i pracuje samodzielnie przy własnych projektach. 
Okres kształcenia: 3 lata 
Miejsce kształcenia i rozpoczęcie kształcenia: Pfullendorf: październik 
Wymagania: studia licencjackie na kierunku inżynierii ekonomicznej są uznawane za wymagające, ponieważ wymagają wszechstronnej wiedzy i umiejętności. Potrzebny jest więc talent do matematyki i nauk przyrodniczych, podobnie jak do zagadnień ekonomicznych i języków. Do studiów licencjackich na kierunku inżynierii ekonomicznej należy mieć również analityczny sposób myślenia. Aby spełniać wymagania studiów, na większości uczelni wyższych można uczęszczać na kurs przygotowawczy z matematyki. Jest on przydatny przede wszystkim dla osób niebędących absolwentami. 

Zalecamy ponadto przestrzeganie wymagań odpowiedniej dwutorowej uczelni wyższej.

Przed projektantami i konstruktorami pojazdów stawiane są coraz bardziej wymagające zadania. Cykle innowacji skracają się, a złożoność systemów zwiększa się. Tylko w przypadku kompleksowego podejścia do systemu można kontrolować koszty i nakłady projektowe. Technika systemów staje się czynnikiem kluczowym dla konkurencji i obejmuje zmianę technologiczną od mechaniki, przez elektronikę do techniki informacyjnej. Ten rozwój znacznie rozszerzył profil wymagań dla inżynierów. Oprócz podstawowej wiedzy z różnych dziedzin wymagana jest rzetelna wiedza dotycząca nowoczesnych wspomaganych komputerowo narzędzi projektowych oraz dodatkowe kwalifikacje z obszaru ekonomii i zarządzania.

Kierunek studiów „Budowa maszyn – inżynieria systemów pojazdów” odpowiada tym wymaganiom. Od początku studiów oferowany jest połączony program z dziedziny budowy maszyn, elektrotechniki i informatyki. Wykłady uzupełniające z dziedziny techniki pojazdów, technik symulacji i mechatroniki uzupełniają techniczny program nauki. Absolwenci studiów mają już podstawowe doświadczenia i realizują zadania z różnych specjalizacji. W ten sposób są w dużym stopniu wykwalifikowani do wykonywania zadań projektowych obecnie i w przyszłości w branży pojazdów i dostawców.

W zakładzie w Pfullendorf współpracujemy z dwutorową uczelnią wyższą Badenii-Wirtembergii w Ravensburg:  http://www.dhbw-ravensburg.de

Teoria
W teoretycznej części studiów przekazywane są podstawy nauk inżynieryjnych, ekonomiki przedsiębiorstw, a także specjalistyczna wiedza z dziedziny budowy maszyn i techniki pojazdów oraz wiedza dotycząca metod zarządzania, umiejętności osobistych, marketingu i dystrybucji. Studia uzupełniają wykłady z nowych technologii.

Praktyka
Osoba studiująca jest przydzielana do wszystkich działów właściwych dla tego kierunku studiów, przechodzi odpowiednie szkolenia i pracuje samodzielnie przy własnych projektach.
Okres kształcenia: 3 lata
Miejsce kształcenia i rozpoczęcie kształcenia: Pfullendorf, październik
Wymagania: rozumienie techniki oraz logiczny sposób myślenia, ponadto dobra znajomość języka angielskiego, matematyki i komputerów to warunki dla odpowiednich studiów. Potrzebna jest również kreatywność w przypadku konieczności zastosowania różnych teorii i metod.

Zalecamy ponadto przestrzeganie wymagań odpowiedniej dwutorowej uczelni wyższej.

Konstruktorzy rozwiązują ciekawe i wymagające zadania podczas projektowania produktów przemysłowych. Szukasz innowacyjnych rozwiązań projektowych elementów i podzespołów.

Konstrukcja jest istotnym elementem łańcucha procesów, który sięga od badań rynku, po informacje zwrotne z doświadczeń przy stosowaniu produktu. W tym łańcuchu procesów wymienianych jest wiele informacji. Dlatego projektowanie produktu jest rozumiane jako proces zarządzania informacją. Aby zorganizować celowe, przystępne cenowo i szybkie projektowanie konkurencyjnego produktu, konstruktorzy wykonują dodatkowe zadania z zakresu zarządzania. Pracują przy tym kreatywnie w zespołach ze specjalistami z innych działów przedsiębiorstwa.

 W zakładzie w Pfullendorf współpracujemy z dwutorową uczelnią wyższą Badenii-Wirtembergii w Ravensburg www.dhbw-ravensburg.de

Teoria
Oprócz podstaw budowy maszyn uczysz się metod projektowania ze wspomaganiem komputerowym. Jako kwalifikacje dodatkowe nauczane jest między innymi zarządzanie informacją i danymi, dokumentacja techniczna oraz przekazywana jest wiedza z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw i zarządzania.

Praktyka
Osoba studiująca jest przydzielana do wszystkich działów właściwych dla tego kierunku studiów, przechodzi odpowiednie szkolenia i pracuje samodzielnie przy własnych projektach.
 Okres kształcenia: 3 lata
 Miejsce kształcenia i rozpoczęcie kształcenia: Pfullendorf, październik
 Wymagania: rozumienie techniki oraz logiczny sposób myślenia, ponadto dobra znajomość języka angielskiego, matematyki i komputerów to warunki dla odpowiednich studiów. Potrzebna jest również kreatywność w przypadku konieczności zastosowania różnych teorii i metod. Zalecamy ponadto przestrzeganie wymagań odpowiedniej dwutorowej uczelni wyższej.

Oferty pracy w firmie Kramer

Więcej informacji