5065

Wymiary

A1 Długość całkowita ze standardowym osprzętem dodatkowym 4.950 mm
A2 verlängerte Ladeanlage 5.140 mm
B1 Rozstaw osi 1.850 mm
C1 Odległość tyłu nadwozia od tylnej osi 1.320 mm
D3 Wysokość z kabiną 2.390 mm
D5 Wysokość kabiny z kratą ochronną 2.470 mm
D10 Wysokość całkowita ze światłem obrotowym 2.390 mm
E1 Maks. wysokość sworznia obrotu łyżki 3.050 mm
E2 verlängerte Ladeanlage 3.300 mm
F1 Wysokość załadunku 2.750 mm
F2 verlängerte Ladeanlage 3.150 mm
G1 Wysokość wysypu 2.310 mm
G2 verlängerte Ladeanlage 2.650 mm
H1 Zasięg wysypu 315 mm
H2 verlängerte Ladeanlage 410 mm
I1 Głębokość kopania 55 mm
J1 Szerokość całkowita 1.590 mm
J2 Szerokość gąsienic 1.262 mm
K1 Prześwit pojazdu 280 mm
L1 Promień skrętu zewnętrznej krawędzi kół 2.700 mm
M1 Kąt skrętu kół 38 °
M2 Kąt obrotu 16 °
N1 Kąt wysypu przy maks. wysokości załadunku 45 °
O1 Kąt nabierania przy podłożu 45 °
P1 Odstęp od osi przedniej do wierzchołka zęba 1.780 mm
Q1 Szerokość łyżki 1.650 mm
R1 Wysokość składowania 2.950 mm