EquipCare – połączenie maszyn w sieć

Sercem EquipCare jest moduł telematyczny, który poza lokalizacją maszyny umożliwia również transmisję innych informacji o maszynie. Kody błędów, prędkość obrotowa silnika lub temperatura oleju są zapisywane razem z danymi lokalizacji i błyskawicznie przesyłane na telefon komórkowy lub na komputer. Można połączyć w sieć tylko jedną maszynę lub od razu całą flotę.

Zawsze o krok do przodu, ponieważ EquipCare dostarcza danych, faktów i odpowiedzi na pytania: w jakim stanie jest obecnie moja maszyna, kiedy należy przeprowadzić przegląd serwisowy i kiedy wymiana części zużywających się jest ekonomicznie uzasadniona? Pomaga to uniknąć awarii i przedłużyć okres eksploatacji i żywotność maszyny.

Określenie lokalizacji: Dzięki EquipCare zawsze wiedzą Państwo, gdzie w danej chwili znajduje się maszyna. Jeśli maszyna opuści określoną wcześniej strefę geograficzną, otrzymają Państwo powiadomienie na swojego smartfona lub komputer.

Dzięki EquipCare można znacznie lepiej zaplanować eksploatację maszyn.

Aplikacja EquipCare

 • Najważniejsze wiadomości wygodnie na smartfonie. Komunikaty są posortowane według pilności, dzięki czemu Państwo lub partner serwisowy mogą szybko zareagować. 
 • Wszystkie zdarzenia są wyświetlane przejrzyście, od komunikatu o błędzie po wykonaną konserwację.
 • Możliwe jest również przesyłanie obrazów, co umożliwia lepszą diagnostykę zdalną.
 • Wygodne lokalizowanie maszyny, dzięki czemu w każdej chwili wiadomo, gdzie znajduje się maszyna. 

Equipcare

Zalety

 • Transparentność: zachowaj kontrolę nad całym okresem eksploatacji maszyny. 
 • Wzrost wydajności: jeśli jednak maszyna ulegnie uszkodzeniu, technik będzie mógł odczytać kody błędów. 
 • Określenie lokalizacji: Dzięki EquipCare zawsze wiedzą Państwo, gdzie w danej chwili znajduje się maszyna.
 • Optymalizacja wykorzystania: można uniknąć niepotrzebnych przestojów. 
 • Wydłużenie czasu pracy: dzięki proaktywnej komunikacji do maszyny w odpowiednim czasie przekazywane są informacje o terminie następnej konserwacji.

Menedżer EquipCare

 • Utrzymuj kontrolę nad komunikatami o błędach, alarmami i nadchodzącymi konserwacjami. 
 • Obejrzyj statystyki maszyn i zoptymalizuj plany zastosowania.