System wspomagania operatora – Smart Handling

Wszystko pod kontrolą również w zakresie granicznym

Maksymalne obciążenie użytkowe, pełny wysuw ramienia, maksymalna prędkość obrotowa silnika – system ochrony przed przeciążeniem Smart Handling ma wszystko pod kontrolą w każdej sytuacji. Inteligentny system wspomagania operatora zapobiega z jednej strony przedostawaniu się ciężarów do obszaru przeciążenia, co grozi przechyleniem się maszyny w kierunku podłużnym. Z drugiej strony kierowca nie musi wykonywać wielu czynności rutynowych, np. wysuwania i wsuwania ramienia teleskopu, dzięki czemu może się skupić na istotnych aspektach swojej pracy.

Tryb łyżki

Podczas opuszczania urządzenia załadowczego ramię teleskopowe jest wciągane automatycznie. W ten sposób ładunek zawsze jest prowadzony jak najbliżej pojazdu i również w przypadku maksymalnych obciążeń użytkowych nie dochodzi do sytuacji krytycznych. Tryb łyżki nadaje się idealnie do przeładunku materiałów sypkich.

 

Tryb wideł

Podczas podnoszenia i opuszczania urządzenia załadowczego osprzęt dodatkowy jest poruszany w linii pionowej do góry i do dołu, czyli ramię teleskopowe wysuwa się i wsuwa automatycznie, a ładunek jest przesuwany w linii prostej do góry lub do dołu. Dzięki temu ładunek pozostaje zawsze w bezpiecznym obszarze, co upraszcza układanie na dużych wysokościach.

Tryb ręczny

W trybie ręcznym maszyna nie wykonuje żadnych automatycznych ruchów urządzenia załadowczego. Ochrona przed przeciążeniem jest oczywiście nadal aktywna i zatrzymuje urządzenie załadowcze od razu po osiągnięciu granicy przeciążenia. W tym momencie możliwe jest tylko jeszcze ściągnięcie, podniesienie urządzenia załadowczego oraz wychylanie osprzętu dodatkowego.

Obsługa joysticka

Ergonomiczny joystick pozwala zachować kontrolę nad całą maszyną. Za pomocą maksymalnie 17 funkcji wykonywane są najważniejsze zadania bez puszczania lub obejmowania joysticka. W modelach od KT306 do KT3610 joystick jest zamocowany do konsoli kabiny, w modelach klasy wydajności KT457 do KT559 joystick jest zamocowany bezpośrednio na fotelu operatora.

Smart Handling – łatwy wybór

Zmiana trybu odbywa się za pomocą wybieraka trójstopniowego. W celu krótkotrwałego zmostkowania systemu przeładowania należy długo nacisnąć lewy przełącznik dotykowy.

  • Tryb łyżki
  • Tryb wideł
  • Tryb ręczny