Kramers maskiner för industri och återvinningsbranschen

Hjul- och teleskophjullastare för industri och återvinning

Ytterst robusta
  • Hjul- och teleskophjullastarna i serie 8 Premium är verkliga universalmaskiner och därmed perfekt lämpade för insats i industri och återvinning.
  • Med en arbetsvikt på upp till och över 11 ton klarar de båda hjullastarna 8155 och 8180 liksom teleskophjullastaren 8145T av staplingslast på över 4 ton.
  • Den kraftfulla hydrauliken, det innovativa drivsystemet och den starka motorn ombesörjer, att maskinerna är flexibelt insättbara. Kramers hjul- och teleskophjullastare kan ersätta flera utrustningar och imponerar därvid genom stor ekonomi och maskinresultat.

 

Arbetsutrustning för återvinningsbranschen

I synnerhet för återvinningsbranschen erbjuder Kramer olika tillval av tillsatser som skyddar maskinerna och förarna ännu bättre. För teleskophjullastaren 8145T finns det ett omfattande skyddspaket. Det innehåller lindningsskydd för kardanaxeln, främre och bakre skyddsgaller och ett skyddslock för den främre huvudstrålkastaren. På teleskoplastarna från 4,5 tons nyttolast är främre skyddsgaller, undervagnsskydd, lock för drivlinan och smutsavstrykare för teleskoparmen tillgängliga.

Teleskoplastare för industri och återvinning

Kraftfulla

  • Dessa fördelaktiga och flexibla egenskaper gör modellerna till specialister vid tung last i trånga utrymmen.
  • Dessutom uppnår maskinerna genom sitt teleskopiska lastsystem en kraftig ökning av last-, staplings- och dumpningshöjderna liksom räckvidden.