1445e

Teleskoplastare 1445e - Den ultrakompakta elektriska teleskoplastaren

Den elektriska teleskoplastaren 1445e har ett 96V litiumjonbatteri som, beroende på utrustning, möjliggör en gångtid på upp till 4 timmar utan mellanladdning. Med en höjd på under 2 meter och en bredd på cirka 1,60 meter och en nyttolast på 1 450 kg har den även imponerande prestanda. För den helelektriska 1445e innebär CO2-begränsningar inte längre något problem, och det gäller även partikelutsläpp, gränsvärden och buller i framtidens dagliga arbete. Hjullastaren 1445e arbetar helt utan lokalt utsläpp och skyddar därmed miljö och förare och är även det rätta valet vad gäller effektivitet och ekonomi.

Teleskoplastare 1445e

Fördelar i överblick

 • Avgasutsläpp: Inga lokala utsläpp och avsevärt reducerat buller
 • Batteriteknik: Effektivt 96 V litiumjonbatteri med en kapacitet på 18 kWh eller 28 kWh
 • Laddning: En integrerad laddare på upp till 6 kW möjliggör snabbladdning
 • Driftskostnader: Lägre underhållskostnader jämfört med konventionella dieselmotorer
 • Kompakta mått: med en bredd under 1,60 m och höjd under 2 m

Höjdpunkter

Litiumjonbatteri

 • Stor kapacitet och kompakta mått med låg vikt möjliggör långa gångtider.
 • Övervakning av alla fordonsparametrar och kommunikation mellan elektriska komponenter via det integrerade batterihanteringssystemet (BMS).
 • Optimal drifttemperatur och maximal räckvidd för maskinen även under den kalla årstiden tack vare batteriuppvärmning.
1445e

Flexibla laddningsalternativ

 • Olika kontaktdon för laddning gör att man kan använda olika strömkällor.
 • Automatisk styrning av maximalt tillåten laddningseffekt tack vare detektering av kontaktdon och nätspänning.
 • Typ 2 är standard för maskinen, vilket gör det möjligt att använda kommersiellt tillgängliga Wallboxar och offentliga laddningsstolpar.
1445e

Enkel laddningsprocess

 • Kontktdonet för laddning sitter lätt tillgängligt och skyddas av en lucka på maskinens utsida.
 • En extra display vid laddningsuttaget gör det enkelt att utifrån avläsa batteriets status.
 • Laddningsprocessen aktiveras och kontaktdonet för laddning låses med en knapp eller en låsbar nyckelbrytare.
1445e

Snabbladdning

 • Den integrerade laddaren gör att batteriet kan laddas snabbt.
 • Det finns inget behov av att ha med en extra, extern laddare med maskinen.
 • Man kan när som helst mellanladda batteriet, så att maskinens gångtid kan maximeras för hela arbetsdagen.
1445e

Effektiv eldrift

 • Hydraulsystemen för redskap och förflyttning har var sin elmotor, vilket effektiviserar energiförbrukningen.
 • Drivlinan består av motor, växellåda, kardanaxlar och hjulaxlar och tack vare det höga vridmomentet reagerar maskinen snabbt.
 • Elmotorn för redskapens hydraulsystem styrs utifrån efterfrågan, så att redskapen alltid får rätt mängd olja.
1445e

Ytterligare Höjdpunkter

1445e

Utmärkt prestanda

 • Prestandan i hydraulsystemen för redskap och förflyttning motsvarar de för en jämförbar modell med dieselmotor - man behöver inte kompromissa.
 • Tack vare den maximala körhastigheten av upp till 25 km/h är det möjligt att köra längre sträckor utan problem.
 • Den optimala viktfördelningen i kombination med kompakta mått och låg vikt möjliggör maximala nyttolaster.
1445e

100% utsläppsfri

 • Inga utsläpp av avgaser, inga föroreningar och betydligt lägre buller skyddar föraren och hans miljö och gör det möjligt att använda maskinen inomhus.
 • Maskinen kan även användas i bullerkänsliga miljöer och tider (t.ex. nattetid) vilket ökar den potentiella nyttjandegraden.
 • Inga lokala utsläpp av växthusgaser, bidrag till att nå klimatmål, efterlevnad av utsläppsgränser och miljöbestämmelser.
1445e

Smart Handling

 • Avlastning av föraren tack vare delvis automatiserade rörelser för lastsystemet
 • Ökad säkerhet för undvikande av att fordonet tippar över i längsriktningen
 • Effektivitetsökning tack vare inställning av maskinen för respektive arbetsvillkor
1445e

Låga driftskostnader

 • Driftskostnaderna kan reduceras avsevärt, särskilt om man använder egenproducerad el, till exempel från solceller.
 • Betydligt lägre underhållskostnader jämfört med konventionella maskiner med dieselmotorer eftersom det finns färre underhållspunkter.
1445e

Kombinerad broms- och krypkörningspedal

 • Enkel och säker hantering tack vare kombinerad broms- och krypkörningspedal
 • Steglös och ryckfri reglering av hastigheten även vid höga varvtal
 • Maximalt flöde på hydrauloljan även vid låg hastighet
1445e

Tryckavlastning för den tredje styrkretsen

 • Enkel och snabb in- och urkoppling av redskap med extra hydraulfunktioner om motorn är igång
 • Bekvämt utförande av tryckavlastning tack vare optimalt placerade knappar på lastsystemet
 • Tidsbesparing vid byte av hydrauliska redskap
1445e

Färgkodade reglage

 • Enheltlig färgmärkning av reglage för funktionerna för hydraulsystem, elsystem, körsystem samt säkerhetsfunktioner
 • Ökad säkerhet tack vare minimerad förväxlingsrisk av reglage
 • Modellövergripande användarkoncept för enkelt handhavande av fordonsparken
1445e

360° sikt runt hela maskinen

 • Utmärkt sikt runt hela maskinen tack vare stora glasytor och smala vindrutestolpar
 • Panoramavindruta för optimal sikt över redskapet
1445e

Elektrisk parkeringsbroms

 • Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt så snart maskinen står stilla under en längre tid eller om föraren lämnar sätet.
 • Funktionen Hill-Hold som är standard, hindrar maskinen att oavsiktligtligen rulla tillbaka på sluttande mark.
 • Parkeringsbromsen kan aktiveras eller avaktiveras manuellt med en strömbrytare.
1445e

Fyrhjulsstyrning

 • Även vid full styrvinkel upprätthålls stor stabilitet tack vare den odelade ramen
 • Maximal manövreringsförmåga tack vare styrvinklar på upp till 40° på både framaxel och bakaxel
 • Konsekvent nyttolast oberoende av styrvinkeln för konstanta hävstångsförhållanden
1445e

Framhjulsstyrning

 • Säker och sedvanlig körning på allmän vag och i hög hastighet
 • Exakt hantering av specialredskap
 • Enkel rangering av släpvagn
1445e

Digital färgdisplay

 • Tydlig presentation av all information på den centralt plaverade 3,5-tums färgdisplayen.
 • Hastighet och laddningsstatus och andra parametrar visas, liksom återstående drifttid för maskinen.
 • Ytterligare information och maskininställningar är möjliga i undermenyer.
1445e

Hängande pedaler

 • Enkel rengöring av förarhyttens golv tack vare fritt utrymme under pedalerna
 • God förarkomfort tack vare ergonomisk placering av pedaler
 • Golvmatta som underlättar rengöring
1445e

Ställbar rattstång

 • Inställning av ergonomiskt gynnsamt läge för varje fordonsförare
 • Mer utrymme för på- och avstigning tack vare fällbar ratt
1445e

Diagonalstyrning

 • Enkel manövrering i slutet utrymme
 • Körning som skonar känsligt underlag
 • Enkel styrning i kombination med specialredskap
 • Observera att produktutbudet kan variera beroende på land.

 • Tekniska data för produkterna variera beroende på de valda tillvalen.

Nedladdning

Brochure Produktübersicht Product Overview

Download

Produktinformationsblad 1445e

Download