5040

Tekniska Data

Skopand volym (standardskopa) 0,36 m³
Arbetsvikt 1.900 - 2.400 kg
Tipplast (standardskopa) 1.400 kg
Tipplast (pallgafflar) 1.125 kg
Nyttolast (max.) 700 kg
Nyttolast (S=1.25) 900 kg
Dragkraft (max.) 1.160 daN
Lyftkapacitet (max.) 11,6 kN
Drivmedeltankens volym 48 l
Hydrauloljetankens volym 39 l
Buller, garanterad nivå, LwA 101 dB(A)
Buller, uppmätt, LwA 99 dB(A)
Ljudtryck vid förarplats             80 dB(A)
Flöde, arbetssystemets hydraulsytem (max.) 30 l/min
Arbetstryck, arbetssystemets hydraulsytem (max.) 240 bar
Ohjauskulma max. 38 Grad
Motoreffekt  28,5 kW
Motoreffekt  38,8 PS
Vid max. varvtal  2.600 U/min
Cylindervolym  1.568 cm³
Motortillverkare Yanmar
Avgasrening  DOC / DPF
Standard hastighet 0-20 km/h
Körhastighet Tillval 1 0-30 km/h
Kinematik, typ Z
  • Vibrationer (Mätosäkerheter såsom specificeras i ISO/TR 25398:2006. Utbilda eller informera användaren om de möjliga vibrationsriskerna.):

    Totalt vibrationsvärde för överkroppens extremiteter i m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 ft/s²) och maximalt viktat genomsnittligt effektivvärde för accelerationen i kroppen i m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 ft/s²) (på plan och fast mark med motsvarande körsätt) och 1,28 m/s² (4,19 ft/s²) (tillämpning i utgrävning under tuffa miljöförhållanden).