5055e

Tekniska Data

Körsystemets hydraulmotor 15 kW
Arbetssystemets hydraulmotor 22 kW
Skopand volym (standardskopa) 0,65 m³
Arbetsvikt 4.150 kg
Tipplast (standardskopa) 2.500 kg
Tipplast (pallgafflar) 2.250 kg
Nyttolast (max.) 2.000 kg
Nyttolast (S=1.25) 1.750 kg
Lyftkapacitet (max.) 30,4 kN
Hydrauloljetankens volym 40 l
Buller, garanterad nivå, LwA 85 dB(A)
Buller, uppmätt, LwA 81 dB(A)
Ljudtryck vid förarplats             69 dB(A)
Batterivolt 80 V
Batteri, nominell kapacitet 416 Ah
Batterikapacitet (brutto) 33,28 kWh
Batteriets vikt  1.340 kg
Batterityp AGM
Avgaskrav EU steg emissionsfrei
Flöde, arbetssystemets hydraulsytem (max.) 54 l/min
Arbetstryck, arbetssystemets hydraulsytem (max.) 235 bar
Ohjauskulma max. 38 Grad
Standard hastighet 0-16 km/h
Kinematik, typ P
  • Vibrationer (Mätosäkerheter såsom specificeras i ISO/TR 25398:2006. Utbilda eller informera användaren om de möjliga vibrationsriskerna.):

    Totalt vibrationsvärde för överkroppens extremiteter i m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 ft/s²) och maximalt viktat genomsnittligt effektivvärde för accelerationen i kroppen i m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 ft/s²) (på plan och fast mark med motsvarande körsätt) och 1,28 m/s² (4,19 ft/s²) (tillämpning i utgrävning under tuffa miljöförhållanden).