5085

Tekniska Data

Motoreffekt 55,4 kW
Motoreffekt 75 PS
Cylindervolym 2.482 cm³
Motortillverkare Kohler
Avgasefterbehandling DOC / DPF
Skopand volym (standardskopa) 0,85 m³
Nyttolast (max.) 1.530 kg
Arbetsvikt 4.610 - 4.693 kg
Nyttolast (S=1.25) 2.250 kg
Hubkraft (max.) 42,9 kN
Tipplast (standardskopa) 3.700 kg
Tipplast (pallgafflar) 2.800 kg
Drivmedeltankens volym 75 l
Hydrauloljetankens volym 50 l
Standard hastighet 0-20 km/h
Körhastighet Tillval 1 0-30 km/h
Flöde, arbetssystemets hydraulsytem (max.) 68,4 l/min
Arbetstryck, arbetssystemets hydraulsytem (max.) 240 bar
Styrutslag maximalt 40 Grad
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach) 101 dB(A)
Buller, uppmätt, LwA 97,4 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr 74 dB(A)
Kinematik, typ P
  • Vibrationer (Mätosäkerheter såsom specificeras i ISO/TR 25398:2006. Utbilda eller informera användaren om de möjliga vibrationsriskerna.): Totalt vibrationsvärde för överkroppens extremiteter i m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 ft/s²) och maximalt viktat genomsnittligt effektivvärde för accelerationen i kroppen i m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 ft/s²) (på plan och fast mark med motsvarande körsätt) och 1,28 m/s² (4,19 ft/s²) (tillämpning i utgrävning under tuffa miljöförhållanden).