KL33.5

Hjullastare KL33.5 - Den marknära mästaren

Kramers KL33.5 imponerar med kompakta mått och låg egenvikt. Den smidiga hjullastaren är lämplig för många arbeten. Den beprövade principen med den odelade ramen, som ger enorm stabilitet och konstant hög nyttolast, används naturligtvis även på detta fordon. Det speciellt utformade lastsystemet och P-kinematiken garanterar en problemfri urlastning ur 2:a serien.

Hjullastare KL33.5

Fördelar i överblick

 • Wendigkeit: Der 2 x 40° Lenkeinschlag bedeutet minimalster Wenderadius und Manövrierfähigkeit auf kleinster Fläche
 • Geringe Höhe: Durch die geringe Bauhöhe von unter 2,5m sind geringe Durchfahrtshöhen problemlos zu meistern
 • Lange Ladeanlage: Eine anwendungsorientierte Hubhöhe durch optional verlängerte Ladeanlage
 • Umweltfreundliche Motorentechnologie: 55 kW Motor mit Abgasstufe V, sowie DOC und DPF
 • Fahrkomfort: Der Laststabilisator mit Automatikfunktion dämpft die Schwingungen der Ladeanlage

Höjdpunkter

360° sikt runt hela maskinen

 • Utmärkt sikt runt hela maskinen tack vare stora glasytor och smala vindrutestolpar
 • Panoramavindruta för optimal sikt över redskapet
KL33.5

Färgkodade reglage

 • Enheltlig färgmärkning av reglage för funktionerna för hydraulsystem, elsystem, körsystem samt säkerhetsfunktioner
 • Ökad säkerhet tack vare minimerad förväxlingsrisk av reglage
 • Modellövergripande användarkoncept för enkelt handhavande av fordonsparken
KL33.5

Smart Attach (helt hydrauliskt snabbväxlingssystem)

 • Koppling av hydrauliskt drivna redskap genom automatisk anslutning av hydraulkretsen, utan att behöva stiga ur hytten
 • Ökad produktivitet med kostnads- och tidsbesparing
 • Växla redskap på några sekunder för full flexibilitet
KL33.5

Enkel underhållsåtkomst

 • Enkel åtkomst av motorrummet tack vare brett öppningsbar motorhuv
 • Optimal nåbarhet av alla viktiga komponenter för kontroll av vätskenivåer
 • Snabbt utförd service tack vare upprätt monterade filter och extra luckor för underhåll
KL33.5

Fyrhjulsstyrning

 • Även vid full styrvinkel upprätthålls stor stabilitet tack vare den odelade ramen
 • Maximal manövreringsförmåga tack vare styrvinklar på upp till 40° på både framaxel och bakaxel
 • Konsekvent nyttolast oberoende av styrvinkeln för konstanta hävstångsförhållanden
KL33.5

Ytterligare Höjdpunkter

KL33.5

Laststabilisator med tre driftslägen

 • Automatisk aktivering av laststabilisatorn vid höga hastigheter
 • Automatisk avaktivering vid låg hastighet för exakt styrning av lastsystemet
 • Avlastning av föraren tack vare automatisk funktion
KL33.5

Hängande pedaler

 • Enkel rengöring av förarhyttens golv tack vare fritt utrymme under pedalerna
 • God förarkomfort tack vare ergonomisk placering av pedaler
 • Golvmatta som underlättar rengöring
KL33.5

Panoramaglas

 • Optimal sikt över hela närområdet
 • Angenäm utrymmeskänsla tack vare generösa glasytor
KL33.5

Kombinerad broms- och krypkörningspedal

 • Enkel och säker hantering tack vare kombinerad broms- och krypkörningspedal
 • Steglös och ryckfri reglering av hastigheten även vid höga varvtal
 • Maximalt flöde på hydrauloljan även vid låg hastighet
KL33.5

Tryckavlastning för den tredje styrkretsen

 • Enkel och snabb in- och urkoppling av redskap med extra hydraulfunktioner om motorn är igång
 • Bekvämt utförande av tryckavlastning tack vare optimalt placerade knappar på lastsystemet
 • Tidsbesparing vid byte av hydrauliska redskap
KL33.5

Diagonalstyrning

 • Enkel manövrering i slutet utrymme
 • Körning som skonar känsligt underlag
 • Enkel styrning i kombination med specialredskap
KL33.5

Framhjulsstyrning

 • Säker och sedvanlig körning på allmän vag och i hög hastighet
 • Exakt hantering av specialredskap
 • Enkel rangering av släpvagn
 • Observera att produktutbudet kan variera beroende på land.

 • Tekniska data för produkterna variera beroende på de valda tillvalen.