8095T

Teleskophjullastare 8095T - Kraftfullt arbete med maximal komfort.

8095T är en maskin i 8-serien som förenar maximal säkerhet och komfort med ett stort antal tillval. Fordonets odelade ram möjliggör hög manövreringsförmåga och konstant nyttolast. Man kan välja en starkare motor och växellådan ecospeed till maskinen. Den kraftfulla teleskophjullastaren kännetecknas av maximal komfort för föraren.

Teleskophjullastare 8095T

Fördelar i överblick

 • Arbeitshöhe: Die optionale Arbeitsplattform sorgt für eine einzigartige Arbeitshöhe von rund 7 m. 
 • Komfort: Die Endlagendämpfung ermöglicht ein sanftes Einteleskopieren und Austeleskopieren der Ladeanlage und somit ein hohes an Maß an Fahrkomfort.
 • Ladeanlage: Die Z-Kinematik der Ladeanalage sorgt für hohe Reißkräfte und macht ein schnelles Auskippen möglich.
 • Sicherheit: Der beidseitig niedrige und breite Einstieg gewährleistet einen sicheren Aufsteigen und Abstieg der Kabine.
 • Sichtverhältnisse: Der optimale Aufbau der Ladeanlage sorgt für beste Sicht auf die Anbaugeräte und die Schnellwechselplatte.

Höjdpunkter

360° sikt runt hela maskinen

 • Utmärkt sikt runt hela maskinen tack vare stora glasytor och smala vindrutestolpar
 • Panoramavindruta för optimal sikt över redskapet
8095T

Helt hydrauliskt snabbkopplingssystem Smart Attach

 • Inkoppling av hydrauliska redskap med automatisk koppling till hydraulkretsen, utan att föraren behöver stiga av
 • Ökad produktivitet och kostnads- och tidsbesparingar
 • Sekundsnabbt byte av redskap för full flexibilitet
8095T

Färgkodade reglage

 • Enheltlig färgmärkning av reglage för funktionerna för hydraulsystem, elsystem, körsystem samt säkerhetsfunktioner
 • Ökad säkerhet tack vare minimerad förväxlingsrisk av reglage
 • Modellövergripande användarkoncept för enkelt handhavande av fordonsparken
8095T

Enkel underhållsåtkomst

 • Enkel åtkomst av motorrummet tack vare brett öppningsbar motorhuv
 • Optimal nåbarhet av alla viktiga komponenter för kontroll av vätskenivåer
 • Snabbt utförd service tack vare upprätt monterade filter och extra luckor för underhåll
8095T

Godkänd inom EU för användning som traktor

 • Användning som dragfordon för transport med material på släpvagn
 • Inga restriktioner för last förutom egna redskap
 • Körning på allmän väg med redskap är tillåtet om man följer gällande lagar och förordningar
8095T

Ytterligare Höjdpunkter

8095T

Breda insteg på båda sidor.

 • Höjd säkerhet eftersom man lätt kan stiga in och ut ur hytten på den sida där det inte finns någon trafik
 • Ökad flexibilitet genom insteg i hytten från båda sidor
8095T

Fyrhjulsstyrning

 • Även vid full styrvinkel upprätthålls stor stabilitet tack vare den odelade ramen
 • Maximal manövreringsförmåga tack vare styrvinklar på upp till 40° på både framaxel och bakaxel
 • Konsekvent nyttolast oberoende av styrvinkeln för konstanta hävstångsförhållanden
8095T

Kombinerad broms- och krypkörningspedal

 • Enkel och säker hantering tack vare kombinerad broms- och krypkörningspedal
 • Steglös och ryckfri reglering av hastigheten även vid höga varvtal
 • Maximalt flöde på hydrauloljan även vid låg hastighet
8095T

Tryckavlastning för den tredje styrkretsen

 • Enkel och snabb in- och urkoppling av redskap med extra hydraulfunktioner om motorn är igång
 • Bekvämt utförande av tryckavlastning tack vare optimalt placerade knappar på lastsystemet
 • Tidsbesparing vid byte av hydrauliska redskap
8095T

Hängande pedaler

 • Enkel rengöring av förarhyttens golv tack vare fritt utrymme under pedalerna
 • God förarkomfort tack vare ergonomisk placering av pedaler
 • Golvmatta som underlättar rengöring
8095T

Panoramaglas

 • Optimal sikt över hela närområdet
 • Angenäm utrymmeskänsla tack vare generösa glasytor
8095T

Laststabilisator med tre driftslägen

 • Automatisk aktivering av laststabilisatorn vid höga hastigheter
 • Automatisk avaktivering vid låg hastighet för exakt styrning av lastsystemet
 • Avlastning av föraren tack vare automatisk funktion
 • Observera att produktutbudet kan variera beroende på land.

 • Tekniska data för produkterna variera beroende på de valda tillvalen.

Nedladdning

Brochure Produktübersicht Product Overview

Download

Produktinformationsblad 8095T

Download