2706

Tekniska Data

Skopand volym (standardskopa) 0,85 m³
Arbetsvikt 4.200 - 5.000 kg
Nyttolast (max.) 2.700 kg
Nyttolast vid max. räckvidd 1.000 kg
Nyttolast vid max. stapelhöjd 1.800 kg
Staplingshöjd (max.) 5.730 mm
Nyttolast max. (LSP 500 mm) 2.700 kg
Rivkraft / Brytkraft (max.) 44 kN
Lyftkapacitet (max.) 28 kN
Drivmedeltankens volym 95 l
Hydrauloljetankens volym 130 l
Buller, garanterad nivå, LwA 104 dB(A)
Buller, uppmätt, LwA 103 dB(A)
Ljudtryck vid förarplats             80 dB(A)
Flöde, arbetssystemets hydraulsytem (max.) 89 l/min
Arbetstryck, arbetssystemets hydraulsytem (max.) 260 bar
Ohjauskulma max. 38 Grad
Motoreffekt  55,4 kW
Motoreffekt  75 PS
Vid max. varvtal  2.600 U/min
Cylindervolym  2.842 cm³
Motortillverkare Kohler
Avgasrening  DOC / DPF
Standard hastighet 0-20 km/h
Körhastighet Tillval 1 0-30 km/h
  • Vibrationer (Mätosäkerheter såsom specificeras i ISO/TR 25398:2006. Utbilda eller informera användaren om de möjliga vibrationsriskerna.):

    Totalt vibrationsvärde för överkroppens extremiteter i m/s² < 2,5 m/s² (< 8.2 ft/s²) och maximalt viktat genomsnittligt effektivvärde för accelerationen i kroppen i m/s² < 0,5 m/s² (< 1.64 ft/s²) (på plan och fast mark med motsvarande körsätt) och 1,28 m/s² (4,19 ft/s²) (tillämpning i utgrävning under tuffa miljöförhållanden).