EquipCare - nätanslutning av era maskiner

Mittpunkten för EquipCare är en telematikmodul, som, förutom att lokalisera maskinen, också möjliggör överföring av ytterligare maskininformation. Felkoder, motorvarvtal och oljetemperatur sparas tillsammans med platsdata och skickas blixtsnabbt till din mobiltelefon eller dator. Nätanslut endast en maskin eller den hela fordonsparken.

Alltid ett steg före, eftersom EquipCare tillhandahåller data, fakta – och svar på frågorna: Var befinner sig maskinen just nu, när ska den underhållas och när är det ekonomiskt försvarbart att byta ut slitagedelar? Det hjälper dig att undvika stillestånd och att utöka maskinens livslängd.

Platsbestämning: Tack vare EquipCare vet du alltid var maskinen befinner sig. Om maskinen lämnar ett tidigare definierat geografiskt område får du en avisering på din smarta telefon.

Med EquipCare kan man planera maskininsatserna bättre.

EquipCare - appen

 • De viktigaste nyheterna bekvämt i din smarta telefon. Meddelanden sorteras efter brådskandegrad varigenom din servicepartner kan reagera snabbt. 
 • Alla händelser visas översiktligt, från felmeddelanden till de underhåll som har utförts.
 • Dessutom kan man ladda upp bilder för att möjliggöra en bättre fjärrdiagnos.
 • Bekväm lokalisering av maskinerna så att du alltid vet var de befinner sig. 

EquipCare

Fördelar

 • Transparens: Upprätthåll en blick över din maskins hela levnadscykel. 
 • Effektivitetsökning: I händelse att en maskinen trots allt faller ur kan teknikern läsa v felkoden. 
 • Platsbestämning: Tack vare EquipCare vet du alltid var maskinen befinner sig.
 • Resultatoptimering: Onödiga stillestånd kan förhindras. 
 • Driftstidsökning: Tack var den förutseende kommunikationen med maskinen blir du informerad i rätt tid när nästa underhållsintervall väntar.

EquipCare - Manager

 • Behåll felmeddelanden, larm och förestående underhåll i blick. 
 • Se statistiken för din maskin och optimera dess insatsplaner.