Smart Attach - helt hydraulisk snabbväxlingsplatta

Fördelar med Smart Attach

 • Sekundsnabbt byte av påbyggnadsredskap utan manuellt kopplingsförfarande för slangar på hydrauliska påbyggnadsredskap.
 • 2,5 min x 10 kopplingsförfaranden per dag x 220 arbetsdagar x 30 €/h = 2 750 € per år
  Exempelberäkning: Besparing per år med Smart Attach (2,5 min = tidsbesparingen vid byte av påbyggnadsredskap i jämförelse med Kramers standardmässiga snabbväxlare)
 • Kvarstående prestandadata vid last-, staplings- och dumpningshöjd liksom vid staplingslast och skoptipplast.
 • Enkel hantering: Hydrauliska påbyggnadsredskap kopplas bekvämt och säkert från förarhytten utan att behöva stiga ned och upp.

Ytterligare fördelar

 • Stor funktionssäkerhet: Problemfri inkoppling av påbyggnadsredskap, som har uppvärmts i solen och står under starkt tryck.
 • Miljöskydd tack vare förhindrande av oljeläckage vid inkoppling von hydrauliska påbyggnadsredskap.
 • CE-försäkran om överensstämmelse för maskin och påbyggnadsredskap.

Smart Attach

 • Full kompatibilitet med både påbyggnadsredskaps- och snabbväxlingssystem. För större produktivitet, effektivitet och säkerhet erbjuder Kramer två olika snabbväxlingssystem som passar för respektive insats.
 • Sedan år 1963 till Kramers snabbväxlingsplatta standardutrustningen på våra hjul- och teleskophjullastare och är ännu idag ett av de bästa och effektivaste systemen.

Smart Attach

 • Det beprövade fästet är basis för vidareutvecklingen till den helt hydrauliska snabbväxlaren Smart Attach. Måtten för båda snabbväxlingssystemen är identiska, varigenom befintliga påbyggnadsredskap även kan utnyttjas i framtiden.
 • Tidigare hydrauliska påbyggnadsredskap kan även byggas om till det nya systemet Smart Attach.