Motorvarvtalsminskning vid högsta hastighet

Den intelligenta motorvarvtalsminskningen "Smart Driving" anpassar motorvarvtalet vid uppnådd högsta hastighet till drivsystemets effektsanvisningar. Därigenom minimeras bullerutsläpp, bränsleförbrukning liksom belastning på enskilda komponenter. 

ecospeed drivsystem

För maskiner med drivsystemet ecospeed kan varvtal minskas till 2 000 varv/min, på modeller med den nya ecospeedPRO ända ned till 1 550 varv/min.

 

Genom Smart Driving kan man minska den dagliga bränsleförbrukningen för Kramers maskin avsevärt. 

Motorvarvtalsminskning vid maximal hastighet