Förarassistanssystem - Smart Handling

Allt under kontroll även i gränsområdet

Maximal nyttolast, fullt utskjuten bom, lågt varvtal. Smart Handling överbelastningsskyddssystem har allt under kontroll i alla situationer. Det intelligenta förarassistanssystemet förhindrar å ena sidan att lasten kommer in i överbelastningsområdet och att maskinen därmed tippar i längsriktningen. Å andra sidan övertar den många av förarens rutinarbeten, som t.ex. ut- och inkörning av teleskoparmen, så att denne kan koncentrera sig på de viktigaste aspekterna i arbetet.

Skopläge

När lastsystemet sänks ned dras teleskoparmen in automatiskt. Det för lasten så nära fordonet som möjligt och skapar inga kritiska situationer, även med maximal nyttolast. Skopläget passar idealiskt för lastning av bulkmaterial.

 

Staplingsläge

Vid höjning och sänkning av lastsystemet förflyttas påbyggnadsredskapet vertikalt uppåt och nedåt, d.v.s. teleskoparmen körs automatiskt ut och in och lasten körs upp eller ned i en rak linje. På så vis är lasten alltid i säkert område och staplingsarbeten på höga höjder förenklas.

Manuellt läge

I manuellt läge utförs inga automatiska rörelser av lastsystemet. Överbelastningsskyddet är givetvis fortfarande aktivt och stoppar lastsystemet när överbelastningsgränsen uppnås. Vid denna tidpunkt är endast indragning, höjning av lastsystemet och tippning av påbyggnadsredskapet möjlig.

Joystick-hantering

Med den ergonomiska joysticken har du hela maskinen under kontroll. De viktigaste arbetena kan utföras med upp till 17 funktioner, utan att släppa joysticken eller ändra greppet. På modellerna från KT306 till KT3610 är joysticken fäst på förarhyttskonsolen, medan den på modellerna i effektklassen KT457 till KT559 är monterad direkt på förarstolen

Smart Handling - enkelt att välja

Driftläge växlas enkelt via trestegsomkopplaren. För att kortvarigt överbrygga överbelastningssystemet ska vänster tryckknapp hållas in varaktigt.

  • Skopläge
  • Staplingsläge
  • Manuellt läge