Förarassistanssystem - Smart Loading

Skopåterföringsautomatik för korta lastcykler

Skopåterföringsautomatiken “Smart Loading“ med vibratorfunktion ombesörjer kortare lastcykler, lägre materialförlust och den skydd mot skador på både påbyggnadsredskap och maskin.

Ansträngande rengöring av påbyggnadsredskap hör historien till. Genom vibratorfunktionen avlägsnas resterna av sig självt. 

Smart Loading

Genom skopåterföringsautomatiken kan påbyggnadsredskapet från alla utgångslägen förprogrammeras att automatisk köras till ett börvärdesläge. Därigenom minskas cykeltiderna vid lastnings- och staplingsarbeten och det avlastar föraren märkbart.

 

Vibratorfunktion

För att kunna tömma skopan snabbt trots klibbig last, portionera halm eller ensilage exakt står vibratorfunktionen till förfogande för föraren. För att kunna tömma skopan snabbt trots klibbig last eller portionera material exakt står vibratorfunktionen till förfogande för föraren. Påbyggnadsredskapet börjar att vibrera runt utgångsläget vid en knapptryckning, varigenom fuktigt eller vidhäftande gods utan ansträngning avlägsnas från påbyggnadsredskapet.