Vanliga frågor om våra elektriska hjullastare

Den elektriska driftstiden varierar beroende på flera faktorer, exempelvis individuella körförhållanden, insatstypen och miljöförutsättningarna. Den uppnåeliga driftstiden utan mellanladdning varierar mellan ca 2 och 4 h.

Insatstyp: (korta gentemot långa vägsträckor, arbeten med skopa gentemot arbeten med gaffel, regenereringsfaser gentemot kontinuerlig drift osv…). Insatstypen har mycket stort inflytande på den faktiska driftstiden. Utan hänsyn tagen till ytterligare faktorer kan driftstid beroende på insatstyp variera med upp till 50 %.

Underlagsbeskaffenhet: (asfalt, obanad grusväg, övervägande mjukt underlag, mycket mjukt underlag). Ju mjukare underlaget är, desto större är effektbehovet. Dessutom ökar glidningen vid mjuka underlag. Båda faktorerna påverkar därigenom driftstiden för eldriven hjullastare.

Terrängtyp: (genomgående plant, lätta stigningar, kraftiga stigningar). Körningar i stigningar ökar effektbehovet och påverkar därigenom maskinens driftstid.

Körförhållanden: Förutseende körning verkar positivt på driftstiden. Kraftiga accelerationsförfaranden för maskinen leder till mycket stor energiförbrukning för drivsystemets motor. Genom att undvika kraftiga accelerationsförfaranden och förutseende körning, kan driftstiden påverkas positivt.

Yttertemperatur: Yttertemperaturen påverkar också maskinens driftstid. I synnerhet under vintermånaderna rekommenderar vi, att lastningsförfaranden för och förvaring av hjullastaren sker vid rumstemperatur. Exempelvis i ett garage eller en maskinhall. På så sätt hålls komponenter såsom t.ex. axlar, växellåda och hydraulsystemet varma – det påverkar också driftstiden.

Tillsatsförbrukningar: (uppvärmning, tillvalet oljekylning, radio, belysning). Uppvärmning är den klart största tillsatsförbrukningen, eftersom den sker direkt från batteriet inte som vanligt är för förbränningsmotorer från motorns spillvärme. Därigenom påverkas driftstiden i motsvarande grad. Därför rekommenderar vi att parkera fordonet vid låga yttertemperaturer, om så är möjligt, i slutna och uppvärmda byggnader. Därigenom måste uppvärmning endast hålla temperaturen i förarhytten i stället för att värma upp hela fordonet. De andra tillsatsförbrukningarna har ingen stor påverkan på driftstiden, men bör ändå också beaktas för realistiska överväganden.

Insats för driftsbromsen: Så snart föraren tar foton från körpedalen kopplar drivsystem över till energiåtervinning. Det betyder, att hjullastarens rörelseenergi omvandlas till elenergi och återvinns. Under återvinningsfasen (när fordonet rullar) återlagras elenergi i batteriet. När driftsbromsen används är ingen återvinning möjlig.

Kramer helt eldrivna hjullastare är utrustade med en inbyggd 230 V växelströmsladdare med en uppladdningseffekt på ca 3 kW. Laddningen kan antingen ske med den fempoliga 16 A CEE-kontakten (röd) eller den trepoliga 16 A CEE-kontakten (blå). Båda kontakterna ingår i standardutrustningen.

Ja. Genom mellanladdningar kan batteriet dessutom exempelvis under pausar åter uppladdas. Vid användning av AGM-batteri finns det ingen minneseffekt. Härigenom kan utnyttjandetiden per dag och därmed även driftstiden förlängas avsevärt.

Med nuvarande energikostnader är det svårt att förutsäga hur mycket en batteriladdning kostar.

Vid ett elpris på 0,30 euro per kWh kostar en komplett batteriladdning 7,76 euro. Status år 2021

Med laddaren ombord (220–240 V) laddas batteriet till 100 % på åtta timmar. Redan efter 5,8 h är batteriet åter uppladdat till 80 %.

AGM-batteriet är en ett blysyravlies-batteri med egenskaper som ett litiumjonsbatteri och är speciellt utvecklat för användningar med höga effektkrav. Typiska användningsexempel är vid insats på tunglastade fordon, där samtidigt lastningskrav som lyft, sänkningar och accelerationer uppträder kontinuerligt. AGM-batteriet är ett slutet och underhållsfritt batterisystem. Fördelar i korthet:

• Mycket gott pris-effekt-förhållande

• Komplett underhållsfritt system

• Ingen vattenpåfyllning behövs

• Problemfria mellanladdningar möjliga

• Stor livslängd

• Kylt drivenergisystem (lägsta effektivitetsförlust genom värme)

• Effektiv uppladdning - 416 Ah med en 230 V-laddare på åtta timmar

• Robust och tillförlitligt

  • Den betydligt högre vikten för ett AGM-batteri kan effektivt utnyttjas som motvikt. För ett litiumjonsbatteri måste extra motvikter monteras.
  • Litiumjonsbatterier har en låg värmekapacitet vilket nödvändiggör aktiv kylning vid stora urladdningsströmstyrkor. AGM-batteriet kräver ingen aktiv kylning.
  • Vid lika livstida batteriunderhåll har blysyrabatterierna ett bättre pris-effekt-förhållande.
  • Laddnings- och strömavgivningsförmågorna hos AGM-batteriet är avsevärt bättre vid låga temperaturen än hos litiumcellerna.
  • Säkerhetstekniskt är litiumbatterierna svåra att hantera. Just felförhållanden och skador på åstadkommer en hög brandfara. Genom motsvarande skyddshölje måste faran med litiumcellerna förhindras.

AGM-batteriet är försett kranöglor och staplingslaskar. Ett batteribyte är möjligt att utföras på cirka 30 min. Ett reservbatteri inklusive laddare kan beställas hos Kramers försäljningspartner.

När den sista lysdioden börjar blinka på batteriladdningstillståndsindikator träder snart det sista steget i det så kallade nedsättningsläget. I nedsättningsläget minskas både vridmomentet och körhastigheten – i extrema fall ned till 3 km/h. Om fordonet drivs nära ett tre- eller fempoligt 16 A CEE-eluttag kan det drivas med en hastighetsminskning till 3 km/h. Drivsystemet stängs helt av. Så fort som hastigheten har minskats till 3 km/h måste batteriet omgående laddas upp, annars sker en djupurladdning av batteriet. En djupurladdning ska undvikas till varje pris.

Enligt batteriförordningen är batteritillverkaren lagligt förpliktigad att ta tillbaka dina förbrukade batterier. Dessutom är det möjligt, att lämna in batterierna självständigt på en för detta ändamål avsedd återvinningscentral. Exakt information om detta kan erhållas från Kramers affärspartner. AGM-batterier och deras ingående material kan återvinnas upp till 65 %. Vid behov kan du som kunde få en skriftlig förklaring om ordentlig kassering av förbrukade batterier.

Eventuella statliga bidrag beror på din plats. De olika lokala regeringarna har olika regler för elektrisk rörlighet. Ytterligare information kan erhållas från din Kramer-återförsäljare.

Ja. Garantiperioden uppgår till maximalt 1 000 driftstimmar eller 12 månader från leverans från återförsäljaren till den första användaren, dock längst 18 månader från fabriksleverans. Vidare kan garantiperioden förlängas till tre år upp eller 3 750 h. Ytterligare information kan erhållas från din Kramer-återförsäljare.

I grund och botten måste även en eldriven hjullastare underhållas i regelbundna intervall. Den eldrivna hjullastaren har dock följande fördelar: Färre komponenter och färre underhållsställen: Medan å ena sidan några typiska komponenter och vätskor på förbränningsmotorn faller bort (dit hör bland annat motorkomponenter såsom luft-, bränsle- och oljefilter, kilrem, liksom också vätskor som måste bytas ut vid regelbundna intervall), tillfogas å andra sidan några speciella element för en eldriven hjullastare till underhållslistan. Dit hör den årliga enkelspänningsmätningen för battericeller liksom isolationsmätning. Inom ramen för allmänt underhåll inspekteras också laddningsanordning och kabelförbindningar samt batteriets tillstånd.

Nej, med Kramers eldrivna hjullastare kan man arbeta på plats helt utsläppsfritt. Om du laddar ditt elfordon med förnybar energi laddning kan du förbättra CO2-balansen ännu mer.