Ofta förekommande frågor om våra elektriska maskiner

Den elektriska drifttiden varierar beroende på flera faktorer, t.ex. på individuell körsätt, typ av insats och miljöförhållanden. Den uppnåeliga drifttiden utan mellanladdning varierar mellan ca. 2 h och ca. 4 h.

Typ av insats: (korta mot långa vägsträckor, arbeten med skopa mot arbeten med gaffel, regenereringsfaser mot kontinuerlig drift osv…). Typ av insats har mycket stor påverkan på den faktiska drifttiden. Utan hänsyn tagen till ytterligare faktorer kan drifttiden, beroende på typ av insats, således variera med upp till 50 %.

Underlagsbeskaffenhet: (Asfalt, mjuk grusväg, övervägande mjukt underlag, mycket mjukt underlag). Ju mjukare underlaget är, desto större är belastningen. Dessutom ökar glidningen vid mjuka underlag. Båda faktorer påverkar därigenom drifttiden för e-maskiner.

Terrängtyp: (genomgående plant, lätta stigningar, kraftiga stigningar). Körningar i stigningar ökar effektbehovet och påverkar därigenom maskinernas drifttid.

Körsätt: Förutseende körning verkar positivt på drifttiden. Kraftiga accelerationer för maskiner leder till extrem stor energiförbrukning för drivsystemets motor. Genom att undvika kraftiga accelerationer resp. förutseende körning, kan drifttiden påverkas positivt.

Yttertemperatur: Yttertemperaturen påverkar också maskinens drifttid. I synnerhet under vintermånaderna rekommenderar vi, att laddning och lagring av hjullastaren eller teleskoplastaren sker vid rumstemperatur. Exempelvis i ett garage eller en maskinhall. På så sätt hålls komponenter som t.ex. axlar, växellåda men även hydraulsystemet varma – även detta påverkar drifttiden.

Tillsatsförbrukare: (uppvärmning, tillvalet oljekylning, radio, belysning). Uppvärmning är den klart största tillsatsförbrukaren, eftersom den drivs direkt från batteriet och inte som är vanligt hos förbränningsmotorer, från motorns spillvärme. Därigenom påverkas drifttiden i motsvarande grad. Därför rekommenderar vi att parkera fordonet vid låga yttertemperaturer, om så är möjligt, i slutna och uppvärmda byggnader. Därigenom måste uppvärmning endast hålla temperaturen i förarhytten i stället för att värma upp hela fordonet. De andra tillsatsförbrukarna har ingen stor påverkan på drifttiden, men bör ändå beaktas för realistisk observation.

Insats för driftbromsen: Så snart föraren tar foton från körpedalen, kopplar drivsystemet över till rekuperation (energiåtervinning). Det betyder, att maskinernas rörelseenergi omvandlas till elenergi och återvinns. Under återvinningsfasen (när fordonet rullar) återflyttas elenergi till batteriet. När driftbromsen används är ingen återvinning möjlig.

Snabb laddning är möjligt genom en integrerad laddare upp till 9 kW. Olika laddkablar och adaptrar finns tillgängliga.

Snabb laddning hos e-teleskopladdaren är möjligt genom en integrerad laddare med upp till 3 kW eller med upp till 6 kW laddningseffekt. Olika laddkablar och adaptrar finns tillgängliga.

Ja. Genom mellanladdningar kan batteriet när som helst, t.ex. under pauser, åter laddas upp. 

Vid ett elpris på 4,20 SEK per kWh kostar en komplett batteriladdning med ca. 37,5 kWh ca. 156 SEK.
E-fordon är i praktiken betydligt effektivare än hydrostater. Ju längre ett e-fordon kör på gatorna, desto bättre är dess kostnadsbalans
 

Uppladdning av batteriet upp till 80 % är möjligt på ca. 3 h. Uppgifter är beroende på maskinutrustning, användning liksom miljöfaktorer och kan avvika. 
 

När den sista lysdioden börjar blinka på batteriladdningens tillståndsindikator, inträder snart det sista steget i det så kallade nedsättningsläget. I nedsättningsläget minskas både vridmomentet och körhastigheten – i extrema fall ned till 3 km/h. Om fordonet drivs nära ett tre- eller fempoligt 16 A CEE-eluttag kan det drivas med en hastighetsminskning till 3 km/h. Drivenheten stängs inte komplett av. Så fort som hastigheten har minskats till 3 km/h, måste batteriet omgående laddas upp, annars sker en djupurladdning av batteriet. En djupurladdning ska undvikas till varje pris.

Enligt batteriförordningen är batteritillverkaren lagligt förpliktigad att ta tillbaka dina förbrukade batterier. Dessutom är det möjligt, att lämna in batterierna själv på en för detta ändamål avsedd återvinningscentral. Exakt information om detta kan erhållas från Kramer’s affärspartner. AGM-batterier och deras ingående material, kan återvinnas upp till 65 %. Vid behov kan du som kund få en skriftlig förklaring om lagstadgad återvinning av förbrukade batterier.

Eventuella statliga bidrag beror på din plats. De olika lokala regeringarna har olika regler för elektrisk rörlighet. Ytterligare information kan erhållas från din Kramer-återförsäljare.

Ja. Garantitiden uppgår till max. 2 000 drifttimmar eller tolv månader från övertagande genom återförsäljaren till den första slutkunden. Vidare kan garantiperioden förlängas upp till tre år eller 3 750 h. Ytterligare information kan erhållas från din Kramer-återförsäljare.

E-hjulladdare har i princip följande fördelar gentemot en dieselmaskinen: Färre komponenter och färre underhållsställen: Medan å ena sidan några typiska komponenter och vätskor på förbränningsmotorn faller bort (dit hör bl.a. motorkomponenter som luft-, bränsle- och oljefilter, kilremmar och tändstift, men även vätskor som måste bytas ut vid regelbundna intervaller), tillkommer å andra sidan några speciella element för en e-hjullastare till underhållslistan. Härtill hör t.ex. den årliga isolationsmätningen. Inom ramen för allmänt underhåll inspekteras också laddningsanordning och kabelförbindningar samt batteriets tillstånd. I princip skall även en e-hjullastare underhållas regelbundet, men ett dyrt oljebyte med filter tillhör det förflutna.
 

Nej, med Kramer’s e-maskiner kan man arbeta på plats helt utsläppsfritt. Om du laddar ditt elfordon med förnybar energi, kan du förbättra din CO2-balans ännu mer.

Kramer e-hjullastare har samma effekt som den jämförbara konventionella dieselmaskinen. Man behöver inte ingå några kompromisser vid prestationen
tipplast, nyttolast, osv. Även e-teleskopladdaren är med sin prestanda jämförbar med dieselmaskinen.
 

Med genomförandet av vår Zero Emissionsstrategi vill Kramer som del av Wacker Neuson Gruppen ytterliggare bygga ut ledningen inom området för
elektromobilitet. Därvid koncentrerar vi oss på kundnytta, lönsamhet och innovation.
Vi tror, att segmentet med kompakta produkter kommer att växa ytterligare och elektriska maskiner framför allt inom kompaktområdet
är framtiden.
För många maskinstorlekar, användningar och marknader kommer dieselmotorn emellertid ännu några år att förbli den bäst lämpade strömkällan.
Av denna anledning kommer Kramer att införa ytterligare elektriska maskiner och samtidigt vidare utveckla den aktuella produktpaletten av maskiner med dieselmotor
beroende på utvecklingen på marknaden och rättsliga krav.
 

Det är litium-jonbatterier som kommer att användas (NMC celler). Denna typ av cell
används bl.a. även i Renault Zoe, VW ID3, Audi E-Tron eller BMW I8
och BMW I3.
 

E-hjulladdaren har en kapacitet av 37,5 kWh.
Teleskopladdaren har som standard ett 18 kWh batteri och valbar finns ett 28 kWh batteri tillgängligt i handeln.
 

Litium-jonbatterierna är koncipierade för maskinens hela livslängd, som utgör minst 5 år eller min. 2 000 fulla laddningscykler (beroende på vad som inträffar först). Efter denna tid garanterar vi, att den användbara kapaciteten av ditt batteri inte underskrider 80 %. Även därefter kan batteriet användas ytterligare.
 

Batterierna byggs in fast - för att undvika vandalism eller stöld. Att byta ut batteriet är därför endast i servicefall meningsfull och ekonomiskt med en viss arbets- och tidsåtgång.
 

Om fordonet är parkerat under en längre tid (mer än tre månader) och inte laddas, bör batterikapaciteten inte vara för låg men inte heller för hög. Det optimala intervallet för batterikapacitet under längre perioder av stillestånd är 30 % - 50 % SOC.