Często zadawane pytania dotyczące naszych e-ładowarek kołowych

Elektryczny czas pracy zmienia się w zależności od wielu czynników, na przykład od indywidualnego sposobu jazdy, rodzaju zastosowania i warunków środowiskowych. Osiągany czas pracy bez ładowania pośredniego zmienia się od ok. 4 godzin do ok. 2 godzin.

Rodzaj zastosowania: (krótkie odcinki w porównaniu z długimi, praca z łyżką w porównaniu z widelcem, fazy regeneracji w porównaniu z trybem ciągłym itd...). Rodzaj zastosowania ma bardzo duży wpływ na rzeczywisty czas pracy. Bez uwzględniania innych czynników czas pracy może się więc zmieniać w zależności od rodzaju zastosowania o 50%.

Właściwości podłoża: (asfalt, nieutwardzona droga żwirowa, przeważnie miękkie podłoże, bardzo miękkie podłoże). Im bardziej miękkie podłoże, tym większe zapotrzebowanie na moc. Dodatkowo na miękkim podłożu zwiększa się poślizg. Obydwa czynniki wpływają na czas pracy elektrycznej ładowarki kołowej.

Rodzaj terenu: (ciągle płaski, małe wzniesienia, duże wzniesienia). Jazda po wzniesieniach zwiększa zapotrzebowanie na moc, wpływając tym samym na czas pracy maszyny.

Styl jazdy: jazda przewidująca korzystnie wpływa na czas pracy. Silne przyspieszanie maszyny powoduje bardzo duże zużycie energii silnika napędu jezdnego. Unikanie silnych przyspieszeń lub przewidujący styl jazdy może korzystnie wpłynąć na czas pracy.

Temperatura zewnętrza: temperatura zewnętrzna ma również wpływ na czas pracy maszyny. W szczególności w miesiącach zimowych zalecamy ładowanie i przechowywanie ładowarki kołowej w temperaturze pomieszczenia. Na przykład w garażu lub w hali maszyny. W ten sposób utrzymywane jest ciepło komponentów, np. osi, przekładni lub systemu hydraulicznego – również to wpływa na czas pracy.

Odbiornik dodatkowy: (ogrzewanie opc. chłodnica oleju, radio, oświetlenie). Ogrzewanie to zdecydowanie największy dodatkowy odbiornik, ponieważ jest zasilane z akumulatora, a nie jak w przypadku silników spalinowych przez ciepło odpadowe silnika. W związku z tym wpływ na czas pracy jest odpowiednio duży. Dlatego zalecamy wyłączanie pojazdu w niskich temperaturach zewnętrznych, w miarę możliwości w budynkach zamkniętych i ogrzewanych. W związku z tym ogrzewanie musi utrzymywać tylko temperaturę kabiny, a nie całkowicie ją rozgrzewać. Pozostałe odbiorniki dodatkowe nie mają znacznego wpływu na czas pracy, powinny być jednak również uwzględniane przy realistycznej analizie.

Eksploatacja hamulca roboczego: kiedy operator zdejmie nogę z pedału gazu, napęd jezdny przełączy się na rekuperację (odzysk energii). To oznacza, że energia ruchu ładowarki kołowej jest przekształcana na energię elektryczną i odzyskiwana. W razie rekuperacji (pojazd się toczy) energia elektryczna jest ponownie wprowadzana do akumulatora. Podczas eksploatacji hamulca roboczego rekuperacja nie jest możliwa.

Całkowicie elektryczna ładowarka kołowa Kramer jest wyposażona we wbudowaną ładowarkę prądu przemiennego 230 V (AC) o mocy ładowania ok. 3 kW. Ładowanie może się odbywać według wyboru przez 5-biegową wtyczkę 16 A CEE (czerwoną) lub 3-biegunową wtyczkę 16 A CEE (niebieską) (obydwie wtyczki znajdują się w asortymencie seryjnym).

Tak. Ładowanie pośrednie umożliwia ponowne ładowanie akumulatora w każdej chwili, na przykład w czasie przerw. W stosowanym akumulatorze AGM nie ma efektu pamięci. Dzięki temu można znacznie wydłużyć dzienny okres używania, a tym samym czas pracy.

Przy obecnych cenach prądu ciężko jest przewidzieć kosz ładowania akumulatora.

Przy cenie prądu 30,00 centów za kilowatogodzinę pełne naładowanie akumulatora kosztuje 7,76 euro. Stan 2021

Przy użyciu ładowarki pokładowej (220–240 V) akumulator zostaje naładowany na 100% w ciągu 8 godzin. Już po 5,8 godzinach akumulator jest ponownie naładowany w 80%.

Akumulator AGM to model ołowiowo-kwasowy z włókniną o właściwościach akumulatora litowo-jonowego, zaprojektowany specjalnie do zastosowań z dużymi wymaganiami mocy. Typowe przykłady zastosowania to eksploatacja w pojazdach ciężkich, gdzie stale występują jednocześnie wymagania obciążenia takie jak podnoszenie, opuszczanie i przyspieszanie. Akumulator AGM to zamknięty i bezobsługowy system akumulatorowy. Lista korzyści:

• bardzo dobry stosunek ceny do jakości

• system całkowicie bezobsługowy

• niepotrzebne dolewanie wody

• możliwe bez problemu ładowanie pośrednie

• długa żywotność

• najchłodniejszy system energii napędowej (najmniejsze straty wydajności z powodu ciepła)

• wydajne ładowanie – 416 Ah przez ładowarkę 230 V w ciągu 8 godzin

• solidna i niezawodna konstrukcja

  • Znacznie większy ciężar akumulatora AGM może być skutecznie wykorzystywany jako ciężarek kontrujący. W akumulatorze litowo-jonowym należy montować dodatkowe ciężarki kontrujące.
  • Akumulatory litowe mają niewielką pojemność cieplną, w związku z czym konieczne jest aktywne chłodzenie przy wysokich prądach rozładowania. Aktywne chłodzenie akumulatora AGM nie jest konieczne.
  • Przy takiej samej oczekiwanej żywotności akumulatora modele ołowiowo-kwasowe mają lepszy stosunek ceny do jakości.
  • Możliwości ładowania i przekazywania prądu akumulatora AGM są w niskich temperaturach znacznie lepsze niż w ogniwach litowych.
  • Pod względem techniki bezpieczeństwa akumulatory litowe są trudniejsze w obsłudze. Niepoprawne używanie i uszkodzenia ogniw stanowią duże ryzyko (zagrożenie pożarowe). Przez odpowiednią obudowę ochronną konieczne jest uniemożliwienie zagrożenia z powodu ogniw litowych.

Akumulator AGM ma uchwyty dźwigowe i nakładki na wózek. Wymiana akumulatora jest możliwa po ok. 30 minutach. Akumulator zapasowy wraz ładowarką można zamówić za pośrednictwem partnera dystrybucyjnego Kramer.

Jeśli ostatnia dioda LED wskaźnika stanu naładowania akumulatora zacznie migać, po krótkim czasie rozpocznie się ostatni stopień tak zwanego trybu zmniejszania mocy. W trybie zmniejszania mocy moment obrotowy i również prędkość jazdy zostają zredukowane – w skrajnym przypadku do 3 km/h. Jeśli pojazd będzie użytkowany w pobliżu gniazda CEE 16 A 3- lub 5-biegunowego, pojazd można użytkować do zredukowania prędkości do 3 km/h. Napęd nie zostaje całkowicie wyłączony. Kiedy prędkość zostanie zredukowana do 3 km/h, należy niezwłocznie naładować akumulator, ponieważ w przeciwnym razie dojdzie do głębokiego rozładowania akumulatora. Należy bezwzględnie unikać głębokiego rozładowania.

Na podstawie rozporządzenia w sprawie akumulatorów producenci akumulatorów mają ustawowy obowiązek odbierania zużytych akumulatorów. Dodatkowo istnieje możliwość zwrócenia akumulatorów samodzielnie za opłatą w wyznaczonym do tego składzie surowców wtórnych. Dokładniejsze informacje można uzyskać od właściwego partnera dystrybucyjnego Kramer. Akumulatory AGM i ich składniki podlegają recyklingowi w maks. 65%. Klienci otrzymują w razie potrzeby pisemne wyjaśnienie prawidłowego recyklingu zużytego akumulatora.

Ewentualne dopłaty państwowe zależą od lokalizacji. Różne rządy krajów związkowych mają różne zasady dotyczące e-mobilności. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z partnerem dystrybucyjnym firmy Kramer.

Tak. Okres gwarancyjny wynosi maks. 1000 godzin pracy lub dwanaście miesięcy od chwili przekazania przez partnera handlowego na ręce pierwszego odbiorcy, najpóźniej jednak 18 miesięcy od opuszczenia zakładu. Ponadto okres gwarancji można wydłużyć do 3 lat lub 3750 godzin. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z partnerem dystrybucyjnym firmy Kramer.

Zasadniczo również elektryczne ładowarki kołowe trzeba konserwować w regularnych okresach. Mimo to elektryczne ładowarki kołowe mają poniższe zalety: Mniej komponentów i mniej punktów konserwacji: Podczas gdy z jednej strony nie ma typowych dla silnika spalinowego elementów i płynów (czyli między innymi komponentów silnika takich jak filtr powietrza i oleju, paski klinowe, ale także płyny, które muszą być wymieniane w regularnych okresach), z drugiej strony na liście konserwacji pojawiają się jeszcze specjalne elementy elektrycznej ładowarki kołowej. Do tego dochodzi coroczny pomiar pojedynczego napięcia ogniw akumulatora oraz pomiar izolacji. W ramach ogólnej konserwacji badane jest jeszcze urządzenie ładujące i połączenia kablowe oraz stan akumulatora.

Nie, e-ładowarki kołowe Kramer mogą pracować lokalnie całkowicie bez emisji spalin. Jeśli pojazd elektryczny jest ładowany energią odnawialną, można jeszcze poprawić bilans CO2.