Kramers maskiner i lantbruket

Teleskoplastare

Lantbruk

  • Med flera innovativa detaljer utformade för de mest krävande arbetena levereras teleskoplastarna med automatisk skopåterföring, steglös hastighetsreglering och perfekt sikt runt hela maskinen.
  • Teleskoplastarna är robusta, pålitliga och har lång livslängd.
  • Laststabilisatorn är en viktig komponent för teleskoparmen. Lyft-, tipp- och teleskopcylindrarna är utrustade med ändlägesdämpningar för att övervaka trycktoppar i hydraulsystemet respektive maskinrörelser - förare och maskin skyddas därvid optimalt och mot kraftiga stötar.

Vi är imponerade av maskinens prestandadata och den goda, lokala servicen.

Hjul- och teleskophjullastare

Lantbruk

  • Kramers hjul- och teleskophjullastare tillhör de mångsidigaste maskinerna på gården. Uppgifter såsom balhantering, ensilageupptagning, materialhantering eller utfodrings- och rengöringsarbeten kan utföras effektivt och smidigt.
  • Hjul- och teleskophjullastarna övertygar med utomordentliga prestandadata trots den låga egenvikten – en ny design, teknisk innovation och hög kvalitet gör dem helt unika. Din problemlösare för ett stort område av uppgifter och utmaningar. Se själv!
  • Dessutom uppnås utmärkta prestandadata för förhållandet mellan insatsvikt och både nytto- och tipplast, något som är ovanligt i denna fordonsklass.

Kramers maskiner - mångsidigt insättningsbara

Kramers maskiner fyller på foderblandningsvagnar

Kramers maskiner vid baltransport

Kramers maskiner vid påfyllning av biogasanläggning

Kramers maskiner vid halm- och höskörd

Kramers maskiner vid mockning

Kramers maskiner vid komprimering av gräsensilage

Kramers maskiner i insats på flisningsanläggning

Kramers maskiner sopar gården

Kramers maskiner i insats på hästgårdar

Kramers maskiner i insats på mjölkgård

Kramers maskiner i insats på svin- eller gödningsgårdar

Kramers teleskoplastare vid gräsvändning