Kramers elektriska hjullastare

Innovation och hållbarhet är centrala värden och drivfaktorer för den stadiga utvecklingen av nya maskiner hos Kramer. I detta sammanhang gäller det sedan lång tid tillbaka att söka efter alternativa energiformer och drivningstekniker, för att utveckla hållbara, miljövänliga och samtidigt kraftfulla maskiner.

Temat elrörlighet spelar sedan länge en stor roll i byggbranschen. Elektriska byggmaskiner är inte ovanliga på många byggarbetsplatser nu för tiden, de flesta är dock kabelanslutna. Kramer har beslutat att i första hand utveckla resurssparande, mobila och kompakta byggmaskiner.

Målet har alltid varit att utrusta de eldrivna fordonen med samma tjänsteutbud som de dieseldrivna fordonen. Dessa utvecklingssträvanden uppfylls helt vid vår första helt eldrivna hjullastare 5055e. 

Inga avgasutsläpp

 • Arbeta utan problem i tätorter
 • Arbeten i tunnlar utan att behöva använda dyr utluftning
 • Ingen påverkan på luft- kvaliteten vid användning i tätorter på grund av fullständig utsläppsfrihet
 • Inga utsläpp i zoologiska trädgårdar eller parkanläggningar

Ekonomiska fördelar

 • Framåtblickande teknik
 • Låga underhållskostnader
 • Fullvärdig hjullastare med ny teknik för drivsystem
 • Amortering av merkostnader efter cirka 2 000 drifttimmar
 • Den elektriska driftstiden varierar beroende på flera faktorer, exempelvis individuella körförhållanden, insatstypen och miljöförutsättningarna.
 • Den uppnåeliga driftstiden utan mellanladdning varierar mellan ca 2 och 5 h.

Låga bullerutsläpp

 • Idealisk för bullerkänsliga områden som tätorter, kyrkogårdsarbeten, hotellanläggningar, parker och rehabiliteringsplatser
 • Perfekt lämpad för vinterkörning (t.ex. på hotell eller kommunal insats)
 • Färre bullerproblem för (ny)byggnadsområden

Ekologiska fördelar

 • Lägre CO2-utsläpp
 • Ingen partikelförorening för användare och miljö
 • Skonande av resurserna