KL38.5

Hjullastare KL38.5 - Det marknära kraftpaketet

Maskinen KL38.5 övertygar genom sin intuitiva manövrering och höga nyttolast. Skopvolymen på 0,95 till 1,5 m³ och låg konstruktion utmärker maskinen i denna storleksklass. Det effektiva högtrycksdrivsystemet möjliggör höga skjutkrafter. Dessutom erbjuder tillvalet snabbkörningsväxeln fler möjligheter till arbete.

Hjullastare KL38.5

Fördelar i överblick

 • Lange Ladeanlage: Ein verlängertes Hubgerüst steht zur Verfügung, was die Maschine in punkto Reichweite und Stapelhöhe flexibler macht
 • P-Kinematik: Vereint hohe Hub- und Reißkräfte mit einer exakten Parallelführung der Ladeanlage über den gesamten Hubbereich
 • Traktion: Die zuschaltbare 100 % Differentialsperre in der Vorderachse ermöglicht eine optimale Traktion
 • Smart Driving: Beim Erreichen der Maximalgeschwindigkeit wird die Motordrehzahl automatisch gesenkt
 • Hydraulik: Die Arbeitshydraulik wird von leistungsstarken Zahnradpumpen versorgt, die schnelle Arbeitszyklen der Ladeanlage ermöglichen

Höjdpunkter

360° sikt runt hela maskinen

 • Utmärkt sikt runt hela maskinen tack vare stora glasytor och smala vindrutestolpar
 • Panoramavindruta för optimal sikt över redskapet
KL38.5

Färgkodade reglage

 • Enheltlig färgmärkning av reglage för funktionerna för hydraulsystem, elsystem, körsystem samt säkerhetsfunktioner
 • Ökad säkerhet tack vare minimerad förväxlingsrisk av reglage
 • Modellövergripande användarkoncept för enkelt handhavande av fordonsparken
KL38.5

Helt hydrauliskt snabbkopplingssystem Smart Attach

 • Inkoppling av hydrauliska redskap med automatisk koppling till hydraulkretsen, utan att föraren behöver stiga av
 • Ökad produktivitet och kostnads- och tidsbesparingar
 • Sekundsnabbt byte av redskap för full flexibilitet
KL38.5

Enkel underhållsåtkomst

 • Enkel åtkomst av motorrummet tack vare brett öppningsbar motorhuv
 • Optimal nåbarhet av alla viktiga komponenter för kontroll av vätskenivåer
 • Snabbt utförd service tack vare upprätt monterade filter och extra luckor för underhåll
KL38.5

Fyrhjulsstyrning

 • Även vid full styrvinkel upprätthålls stor stabilitet tack vare den odelade ramen
 • Maximal manövreringsförmåga tack vare styrvinklar på upp till 40° på både framaxel och bakaxel
 • Konsekvent nyttolast oberoende av styrvinkeln för konstanta hävstångsförhållanden
KL38.5

Ytterligare Höjdpunkter

KL38.5

Laststabilisator med tre driftslägen

 • Automatisk aktivering av laststabilisatorn vid höga hastigheter
 • Automatisk avaktivering vid låg hastighet för exakt styrning av lastsystemet
 • Avlastning av föraren tack vare automatisk funktion
KL38.5

Hängande pedaler

 • Enkel rengöring av förarhyttens golv tack vare fritt utrymme under pedalerna
 • God förarkomfort tack vare ergonomisk placering av pedaler
 • Golvmatta som underlättar rengöring
KL38.5

Panoramaglas

 • Optimal sikt över hela närområdet
 • Angenäm utrymmeskänsla tack vare generösa glasytor
KL38.5

Kombinerad broms- och krypkörningspedal

 • Enkel och säker hantering tack vare kombinerad broms- och krypkörningspedal
 • Steglös och ryckfri reglering av hastigheten även vid höga varvtal
 • Maximalt flöde på hydrauloljan även vid låg hastighet
KL38.5

Tryckavlastning för den tredje styrkretsen

 • Enkel och snabb in- och urkoppling av redskap med extra hydraulfunktioner om motorn är igång
 • Bekvämt utförande av tryckavlastning tack vare optimalt placerade knappar på lastsystemet
 • Tidsbesparing vid byte av hydrauliska redskap
 • Observera att produktutbudet kan variera beroende på land.

 • Tekniska data för produkterna variera beroende på de valda tillvalen.